LICHAAM EN GEEST DOESBURG 

de sleutel tot geluk is volledige eenheid van lichaam en geest

COACHING 


De kennismaking

In de meeste gevallen wordt een coachtraject voorafgegaan door een intake/kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 25-30 minuten, is gratis en vindt over het algemeen telefonisch plaats. 

Afhankelijk van de coachvraag, wordt een behandeladvies uitgebracht. 


Mindful coaching  

Mindfulness biedt praktische ondersteuning bij de zoektocht naar jezelf. Met een open, vriendelijke en niet-oordelende aandacht ervaren wat er bij jou speelt. Je leert de aandacht in het hier en nu te brengen.

Door de meditatieve oefeningen en de verdieping in boeddhistische psychologie, leer je steeds diepere lagen in jezelf herkennen en erkennen. Er komt meer inzicht. Je  gaat de kunst leren van jezelf te zijn.

Tijdens een sessie onderzoeken we het onderwerp dat jou het meest parten speelt en doen de erbij passende oefeningen.

Oplossingsgerichte coaching

Een nieuwe en effectieve benadering van coachen is oplossingsgerichte coaching. Het grote verschil met de reguliere coachingstechnieken is dat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen. Uitgangspunt is dat je niet op zoek hoeft naar jezelf. Je bent er tenslotte al en je bent goed zoals je bent.

Binnen de oplossingsgerichte coaching wordt een aantal doeltreffende regels gehanteerd, zoals: 'als iets werkt, laat het dan zo' en 'als iets niet werkt, doe dan iets anders'. 

Een sessie is erop gericht om jou (als cliënt) te ondersteunen in je zoektocht. Jij zit achter het stuur, de focus blijft gericht op jouw doel. Het gesprek eindigt niet na een vooraf bepaalde tijd of na een aantal sessies, maar wanneer jij er op vertrouwd dat je de rest van de reis allen kunt afleggen.

Zingevende gesprekken 'helpen als er geen oplossingen zijn'

‘Waarom ik?’ is een voorbeeld van een zingevingsvraag. Het is een vraag die niet opgevat moet worden als een vraag waarop een antwoord mogelijk is, maar een vraag die moet worden begrepen als een behoefte aan zingeving.

Zingevingsvragen zijn vragen waar per definitie geen directe oplossing voor is. Ze dienen zich vaak aan op het grensvlak van zaken die we kunnen veranderen en zaken die we niet kunnen veranderen. Ziekte, ontslag of verlies overkomt ons en neemt onherroepelijk emotionele pijn, zoals angst en verdriet, met zich mee. In het besef dat we de situatie niet naar onze hand kunnen zetten, zullen we moeten zoeken naar een manier om ermee om te gaan.

Tijdens een sessie kijken we hoe je de regie over je leven kunt voeren, met als uitgangspunt om recht te doen aan wat jij werkelijk belangrijk vindt. Aan de andere kant zoeken we wegen om datgene, wat je niet kunt veranderen, te aanvaarden.

Emotionele pijn, onzekerheid en onduidelijkheid zullen altijd een deel uitmaken van het leven. 

De rode draad in de begeleiding is gericht op het ontwikkelen van openheid naar nieuwe perspectieven.


BIJDRAGE

€ 60,00 per consult van 60-75 minuten

LOCATIE            

Richtersakker 14, Doesburg

VOOR MEER INFO EN AANMELDEN     

tel. 06 559 28 426

  
E-mailen
Bellen
Info